จอง+ทำสัญญา ลดเพิ่ม 250,000 บาท : Promotion โครงการ i-biza Condominium RCA