ไอบิซา RCA คอนโดมิเนียม พระราม 9 | i-biza Condominium RCA
ผสมผสานทุกฟังก์ชันของการใช้ชีวิตใจกลาง RCA พระราม 9 ทั้งพักผ่อนกับธรรมชาติ สะดวกทุกการเดินทาง และรายล้อมด้วยแหล่ง Shopping และ Hang Out